PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PAR MUMS / SĀKUMS.
ABOUT US (INFORMATION IN ENGLISH)


ESAM
 - TALSU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS.
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir Talsu novada domes dibināta, Talsu novada Izglītības 
pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novados. 

DARĀM - organizējam, nodrošinām dalību, koordinējam starpnovadu, reģionu un valsts mēroga konkursus, izstādes, apmācības un seminārus, koncertus, labdarības akcijas, projektus, forumus, atvērto durvju dienas, starptautisko sadarbību, brīvprātīgo darbu. Mūsu brends – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, „Jauniešu diena”, starptautiskās sporta deju sacensības „Deviņu pakalnu ritmos”, nometnes „Raibā nedēļa”, „Vasaras akadēmija",
Eiropas brīvprātīgā darba nosūtītāj organizācija”. 

VARAM – piedāvāt metodiskās izstrādnes, literatūru, materiālus:
• audzināšanas darbā 
• interešu izglītībā
• jaunatnes darbā 
• scenārijus 
• individuālās konsultācijas
• radošās darbnīcas

Dalībnieku vecums: 3-25 gadiem

Kontaktinformācija.
Direktore – Doloresa Lepere, 29423752, doloresa.lepere@talsi.lv
Interešu izglītības metodiķe - Antra Vētra, 29128332, antra.vetra@talsi.lv
Lietvede - Agnese Kravcova, 63291805, bjc@talsi.lv
Lietvede -Sanita Kukite, 63291805 sanitakukite69@inbox.lv

Rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Brīvības iela 17a, Talsi
Reģ. nr. 90000011997
SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053
 

Adrese: Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201 


 
AKTUALIPULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē