Aktivitātes brīviem brīžiem

Spēles dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas un audiovizuālie materiāli var tikt publiskoti ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes, un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. (Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi)
SPĒLE "ES I` AKTĪVS".   [ Spēles noteikumi ]