Darba plāns

NOVEMBRIS 2019
1.novembris – 22. novembris Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” akcija „Pasmaidi Latvijai”. D.Šteinberga
4. novembris
Talsu novada pašvaldības Administratīvais centrs
* Starpnovadu skolu vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas darbu  “Mana Rota”izstādes atklāšana, veltīta Latvijas Valsts proklamēšanas 101. gadadienai. A. Vētra,
 
 
9. novembris Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem "Motormuzeja kauss". J. Rage – Raģis (VISC)
D.Pēda
12. novembris,
Liepājas Olimpiskais centrs
Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. D. Gavare (VISC)
D.Pēda
12. novembris
* plkst. 13.00(prāta spēles)
 
*ap plkst. 14.30 (apbalvošana)
Talsu Tautas nams
* Starpnovadu skolu prāta spēles“ES I` GUDRS!”, veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai. D. Lepere
A. Vētra
D. Pēda
D. Šteinberga
* Izstādes “Mana Rota” laureātu apbalvošana.
20. novembris Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu kabineta pieredzes apmaiņas seminārs. D. Šteinberga
21. novembris
Talsu Valsts ģimnāzija
Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu kabineta pieredzes apmaiņasseminārs. D. Šteinberga
21.,22. novembris
VISC, Strūgu iela4, Rīga
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem. R.Platpere
A.Vētra
DECEMBRIS 2019
No 2. decembra
Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā
Starpnovadu skolu vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, Talsu novada BJC pulciņu Ziemassvētku izstāde “Svētku rotas Ziemassvētkos A.Vētra
11. decembris 14:00
Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā
Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju, un apvienības “TAS.ES” jauniešu un jaunatnes darbinieku gada noslēguma seminārs, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentācija, Brīvprātīgo godināšana, foto akcijas “PIRMS & PĒC” dalībnieku apbalvošana. D.Šteinberga
10. decembris
VISC, Strūgu iela 4, Rīga
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 4. sanāksme. D.Lepere
A.Vētra
13. decembris plkst. 17.00
Talsu Tautas nams
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvu Ziemassvētku labdarības koncerts Reiz Mežā... D.Lepere
A.Vētra
D.Pēda
D.Šteinberga