PULCIŅI

Pedagogs: Normunds Priednieks 29249038
Dalībnieku vecums: 10 - 19 gadi

Talsu BJC mūzikas kabinets
Pirmdienās: 15.00 - 18.00                
Otrdienās: 15.00 - 18.00                     
Trešdienās: 15.00 - 18.00           
Ceturtdienās: 15.00 - 18.00