PULCIŅI

Pedagogs: Dace Pēda, tel.:  29604115

Dalībnieku vecums: 3 - 4 gadi
Talsu BJC zāle, Pirmdienās, trešdienās: 17.20 - 18.00

Dalībnieku vecums:  5 - 6 gadi
Talsu BJC zāle, Pirmdienās, trešdienās: 16.40 - 17.20

Dalībnieku vecums:  1. - 4. klase
Talsu BJC zāle, Otrdienās, ceturtdienās: 15.30 - 17.00