JAUNUMI

Video sveicienu akcija "Pasmaidi Latvijai!"

Apskati akcijas  video ŠEIT

Izstāde "Vēstule no mājām"  Galerija

"Brīvā laika" dalībniek!

"Brīvā laika" dalībniek!
 
Katru otrdienu, ceturtdienu, piektdienu mājaslapā, sadaļā "Brīvais laiks" (http://talsubjc.lv/brivais-laiks) publicēsim dažādus uzdevumus, kurus Tu varēsi pildīt brīvajā laikā, kad skolas darbi ir izdarīti.
Uzdevumus varēsi redzēt arī e-klasē pie mājasdarbiem.
Izpildīto uzdevumu fotogrāfijas sūti e-klasē vai uz e-pastu  agnese.kravcova@talsi.lv ar norādi "Brīvais laiks".  
Lai veicas!

Pamatojoties uz 2020. gada 9. oktobra MK noteikumiem Nr. 623 (prot. Nr. 60 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
 
1. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības nodarbības līdz 2020. gada 6. novembrim notiek attālināti;
 
2. Informācijai sekojiet  līdzi Talsu novada Bērnu un jauniešu centra mājas lapā www.talsubjc.lv,  e-klasē vai sazinoties ar pedagogu.

Jauns pulciņš!

Pulciņi 2020. / 2021. m.g.Pulciņu saraksts (PDF)

Jaunieti, Tev ir ideja? Īsteno to, rakstot projektu!

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
·         āra dzīves aktivitātēm;
·         jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
·         lektoru piesaistei;
·         fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
·         radošai pašizpausmei.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2020. gada 4. septembra plkst. 17.00.
Projektu ideju realizēšana no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. novembrim.

Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes 28.05.2020. lēmumu Nr.208

Nolikums, pieteikuma un atskaišu veidlapas meklē: ŠEIT
Sīkāka informācija zvanot: 63291805

Esam atgriezušies mājās!

Beidzot esam atgriezušies savās īstajās mājās,  Brīvības ielā 17a.  Līdz ar to, mainījušies daudzu pulciņu nodarbību vietas un laiki.  Pārbaudiet jaunos nodarbību laikus un vietas pievienotajā failā.

Latvju bērni danci veda

31. maijā Talsos pulcējās 2500 latviešu tautas deju dejotāji no 25 Latvijas pilsētām un novadiem festivālā "Latvju bērni danci veda".

Mazie dejotāji  priecēja iedzīvotājus un pilsētas viesus ielu koncertos, tradicionāli noritēja svētku dalībnieku gājiens un, protams, krāšņs lielkoncerts "Ar sauli sirdī" brīvdabas estrādē "Sauleskalns".

Talsu novada jaunieši aicināti realizēt savas idejas, iesniedzot jauniešu iniciatīvu projektus.

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000 eiro.

Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500 eiro vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
·         āra dzīves aktivitātēm;
·         jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
·         lektoru piesaistei;
·         fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
·         radošai pašizpausmei.

Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā Talsos, Kareivju ielā 7 un elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot – „Pieteikums konkursam”. Visiem iesniedzējiem tiks nosūtīts saņemšanas apstiprinājums.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2019. gada 23. aprīļa plkst. 15.00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti.

Konkurss izsludināts pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu Nr.229, 2019. gada 28. martā.
Sīkāka informācija zvanot: 63291805

  JIP_NOLIKUMS
  JIP_PIETEIKUMS
  JIP_TĀME
  JIP_SATURISKĀ_ATSKAITE
  JIP_FINANŠU ATSKAITE


Dana Šteinberga
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste

Jaunieši pieskandināja Talsus ikgadējā Jauniešu dienā

15. martā Talsu Sporta hallē pulcējās jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, lai piedalītos Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jauniešu apvienības “TAS.ES” rīkotajā Jauniešu dienā ar nosaukumu “TAS` FESTS”. Kopumā bija ieradušās 20 komandas.

Šajā gadā Jauniešu dienas tēma bija saistīta ar mūziku un mūzikas festivāliem. Visas dienas garumā jaunieši vienojās kopīgās aktivitātēs – gan pašu, gan organizatoru sagatavotās.

Dienas noslēgumā tika apbalvoti konkursa “Labākā jauniešu organizācija” dalībnieki un laureāti. Pavisam konkursam šogad pieteicās 8 komandas.

Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvalde un Valdemārpils JIC “Sava vieta” saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā, taču pārējās 6 organizācijas ieguva godalgotās vietas.

1. vieta - Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domei;

2. vieta - Ģibuļu pagasta Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra klubam "Kontakts";

3. vieta - Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvaldei;

4. vieta - Stendes Jauniešu iniciatīvu centram "FIVE";

5. vieta - Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu pašpārvaldei;

6. vieta - Virbu pagasta Jauniešu centram.

Apbalvošanas ceremonijā par dalību Jauniešu dienā “TAS` FESTS” katra organizācija saņēma PATEICĪBAS un nelielas piemiņas balvas.

Dienas laikā norisinājās konkurss, kura laikā jauniešu komandas vērtēja viena otru. Rezultātā tika apbalvotas trīs labākās komandas.

Komandu aktivitātes "No viena - pie otra":

1. vieta - Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domei;

2. vieta - Virbu pagasta Jauniešu centram;

Ierodoties pasākumā, katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbi, kurus dienas laikā izvērtēja Talsu novada Jaunatnes lietu konsultatīvā padome.

No 20 komandām par pašu labāko tika atzīta Rojas novada Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra "Strops" komanda.

2. vieta - Stendes Jauniešu iniciatīvu centram "FIVE";

3. vieta - Valdemārpils Jauniešu iniciatīvu centram "Sava vieta";

4. vieta - Talsu Kristīgās vidusskolas Skolēnu domei;

5. vieta - Jūrmalas Jauniešu domei.

Vakarā uz skatuves kāpa un ar koncertu pārējos iepriecināja Kuldīgas BJC un Talsu Valsts ģimnāzijas jauniešu grupas.

Pēc tam visi izbaudīja grupas TRIANA PARK sniegto koncertu, taču vakarā noslēgumā vienojās kopīgā dejas solī DJ Toma Grēviņa vadībā.

Talsu novada BJC jauniešu apvienība “TAS.ES” pateicas visiem atbalstītājiem: Talsu novada pašvaldībai, Talsu novada BJC komandai, SIA “FVK MĒBELES”, “StoneHill”, SIA “Kolumbīne”, SIA “Miels”, Kafijas namiņam “IE – Pauzē”, SIA “Laumas”, Z/S “Paegļi”, SIA “Arktika G”, SIA “Nārone”, SIA “Vika Wood”, SIA “EPIC Print, SIA “ALFA SLS”, Talsu 2. vidusskolai, Talsu Sporta halles kolektīvam, Niklāvam Dzelmem un Agnesei Apsei.