PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
JAUNUMI

ŪDENS DIENA 2018
Pievienots: 21.03.2018 || Komentāri: 0


Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta un skolu Teātru izrāžu parāde
Pievienots: 12.03.2018 || Komentāri: 02.martā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā notika starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta. No 1.kārtas tika izvirzīti 22 runātāji. Žūrijā strādāja aktrise Anna Šteina, režisores Inguna Gremze (Rīgas Mazās ģildes teātris Vinnijs”) un Ziedīte Začeste. Un uz Augškurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursu 4.aprīlī Kandavā tika izvirzīti 10 labākie – Helēna Garkalne, 2.klase, Pūņu pamatskola (pedagogs - Daina Erenberga),  Reinis Kurāts,2.klase, Marta Burke – Burkevica, 5.klase,  Kārlis Hermanis, 6.klase, Elizabete Anna Bernāne, 9.klase, visi Talsu pamatskolas audzēkņi ( pedagogs – Vaira Kamara), Kārlis Aļehna, 5.klase, Talsu sākumskola (pedagogs – Antra Puriņa), Džefrijs Gatis Lejasmeiers, 5.klase, Valdemārpils vidusskola (pedagogs – Dace Maķevica), Dārta krūze, 8.klase, Mērsraga vidusskola (pedagogs – Aija Barovska), Makss Andronovs, 9.klase, Talsu 2.vidusskola (pedagogs – Mārīte Šteinfelde) un Krista Ludevika, 10.klase, Dundagas vidusskola (pedagogs – Vaira Kamara).
2.martā Talsu tautas namā notika starpnovadu skolu Teātru izrāžu Parāde, gatavojoties XI Starptautiskajam bērnu un jauniešu teātru festivālam “…un es iešu un iešu” Valmierā 20.-21.aprīlī. Parādē piedalījās 7 teātru kolektīvi ar 86 jaunajiem aktieriem: Pastendes pamatskolas teātra pulciņš “Dzīvsudrabs” – “Meža detektīvs”, pēc Māras Jakubovskas pasakas (režisore - Sandra Tālberga), Sabiles pamatskolas teātra pulciņš – pēc latviešu tautas pasakas “Gāganu kari” motīviem (režisore - Sarmīte Jurjaka), Virbu pamatskolas teātra pulciņš  ar mazizrādi “Smagā mugursoma”, lugas autore Ināra Šteinberga (režisore - Ieva Jakimova), Rojas kultūras centra skatuves runas pulciņš – ar skeču “Pīle”, pēc A.Niezviedža īslugas “Klačiņa” motīviem (režisore – Dace Broka), Talsu novada BJC teātra studija “Spēle” ar trīs darbiem -  “Trīs sivēntiņi” , pēc tautas pasakas motīviem,  mīmu performance “Gadalaiki” un “SPRĪDĪTIS” pēc A. Brigaderes lugas motīviem (visiem trim režisore – Antra Puriņa). Pēc žūrijas lēmuma (Anna Šteina, Inguna Gremze un Ziedīte Začeste) uz Valmieras festivālu tika izvirzīta Talsu novada BJC teātra studija “Spēle” ar lugu “SPRĪDĪTIS”.
Antra Vētra
Talsu novada BJC interešu izglītības metodiķe
 

Jaunieši aicināti piedalīties Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā
Pievienots: 06.03.2018 || Komentāri: 0

Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome izsludina Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir līdz 3000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz 500,00 EUR vienam projektam.

Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

  • Latvijas simtgades svinību aktivitātēm;
  • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
  • āra dzīves aktivitātēm;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
  • radošai pašizpausmei.

Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā, Talsu administratīvā centra 1.korpusa 4.stāvā, Talsos, Kareivju ielā 7 un elektroniskā versija – nosūtot uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centra e-pasta adresi bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kuri pieteikumu sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Projektu pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 3. aprīlim plkst. 17:00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti. Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, komisija uzaicina klātienē prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu.

Konsultāciju klātienē par iniciatīvu projektu veidlapu aizpildīšanu iepriekš pieteikt vai par citiem ar konkursu saistītiem jautājumiem sazināties ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Līvu Maķi, zvanot pa tālruni 22345998 vai rakstot e-pastā liva.make@talsi.lv

JIP_NOLIKUMS 2018  

1.,2.piel_Projekta pieteikums un izmaksas
  

3.pielikums_Saturiska_Finansu_atskaite

 
 
AKTUALIPULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
09.11.2018 Mēs esam lepni!

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē