PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
Šūšanas studija
Pulciņa pedagogs: Kristīne Mihņēviča
Dalībnieku vecums: 8 - 25 gadi
    

Šūšanas studijā dalībnieki ne tikai apgūst prasmes darbā ar dažādiem tekstilmateriāliem (audumiem, lentēm, diegiem, dzijām u.tml.), iemācās darboties ar elektrisko šujmašīnu, prot uzšūt sev apģērbu, veido savu stilu, iegūst jaunus draugus un domubiedrus, bet arī piedalās tērpu kolekciju skatēs, konkursos. Tādēļ šūšanas studijas dalībniekiem ir iespēja apgūt defilē mācību programmu.



 
 
AKTUALI









JAUNUMI
10.04.2018 Projektu konkurss

10.04.2018 koncerts

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē