PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PULCIŅI / PŪTĒJU ORĶESTRIS.
Diriģenti: Jānis Smilga un Raitis Rērihs.
Dalībnieku vecums: 8 - 21 gadi.
  Visjaunākais Talsu rajona BJC kolektīvs – tikai no 2004.gada janvāra, kurš sevī apvieno 45 jaunos muzikantus no Kolkas, Rojas, Valdemārpils, Dundagas, Laidzes, Dursupes, Sabiles, Lībagiem Vandzenes, Talsiem......... Mērķis popularizēt pūtēju orķestru mūziku sabiedrībā, iesaistīt jauniešus šajā mūzikas žanrā, radīt iespēju rajona jauniešiem sevi pierādīt orķestru muzicēšanas prasmē, rast jaunus kontaktus ar citiem jaunajiem mūziķiem.
  Kolektīva dalībnieki apgūst pirmās profesionālās iemaņas orķestra spēlē, kas ļauj nākotnē kļūt par profesionālo orķestru mūziķiem.
   Apgūtais repertuārs rada prieku gan orķestra dalībniekiem, gan klausītājiem. Kolektīva dalībnieki iepazīst pūtēju orķestru repertuāru, popularizē to.
 
 

 
AKTUALI


PULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē