PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PASĀKUMU(DARBA) PLĀNS.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra darba plāns
2017./2018. mācību gadam.

Zaļā krāsā – Dalība Latvijas, Kurzemes mēroga pasākumos
 
 
SEPTEMBRIS
 
1.septembris plkst.11:00starts un finišs pie Talsu novada BJC. Zinību diena. Orientēšanās Talsu novada iespēju kartē“Kur palikuši pulciņi?” - “Meklē, atrodi un darbojies!”
8. septembris plkst. 11:00
Rīga, Strūgu iela 4
Pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un koordinatoru sanāksme
12.septembris,
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārsmūsdienu deju pedagogiem, vadītājiem un horeogrāfiem
13. septembris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības
Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme
14.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, pašvaldību mūzikas koordinatoriem
15.septembris,
Talsu novada BJC
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu “”JAUNIEŠU DIENAS 2018” plānošanas nakts”
21. septembris plkst.14:00 Talsu novada pašvaldības
Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme.
26.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu audzināšanas darba koordinatoriem
27.septembris,
Rīga, Strūgu iela 4
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem
28.septembris, plkst.14:00,
Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu un vadītāju sanāksme; Projekta “VISS MANĀ KABATĀ” noslēguma seminārs „Kā? Ko? Ar ko?”
28.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu vides interešu izglītības koordinatoriem.

 
 
OKTOBRIS
2.oktobris plkst.13:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā sanāksme. Aktualitātes 2017./2018.m.g.
6. oktobris plkst. 13:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā Starpnovadu skolu vides izglītības pedagogu sanāksme
10.oktobris,
Rīga, Strūgu iela 4
Informatīvais seminārs novadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem.
10.oktobris,
Rīga
Tautu deju repertuāra apguves seminārs
13.oktobris plkst.11:00
Talsu novada pašvaldības Administrācijas centrā
VISC projekts “Labo darbu maratons Latvijai” sadarbībā ar mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE un Talsu novada Bērnu un jauniešu centru trešā mācību diena“Radošās darbnīcas”
13.oktobris plkst.15:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centrā VISC projekts “Labo darbu maratons Latvijai” Diskusija “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?”
17.oktobris plkst.12:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogu un interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme.
20.oktobris Talsu novada BJC pedagogu un darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas BJC “Junda”
23.-27.oktobris, A.Daņiļeviča Deju skola ‘Dzirnas” Mūsdienu deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmas veidošanā”.
23.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu mūzika”
24.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latvju danči un rotaļas” -
25.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latvju rakstu zīmes” -
26.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu tradīcijas un ticējumi”
27.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu senie un tradicionālie ēdieni”
31.oktobris, plkst.13:00
Talsu 2.vidusskola
Talsu novada skolu zēnu koru kopmēģinājums

 
 
NOVEMBRIS
 
1.-21.novembris Pirmskolas izglītības iestāžu un skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju sadarbības akcija "Pasmaidi Latvijai". LV100
Darbus iesniegt līdz 1.novembrim Literārās un muzikālās jaunrades konkurss “Spēka vārdiLatvijai!”,veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai. LV100 [nolikums]
No 6.novembra (darbus iesniegt līdz 3. novembrim) Vizuālās mākslas un foto jaunrades darbu konkurss – izstāde “Spēka vārdi Latvijai!”, veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai. LV100 [nolikums]
2. novembris Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā”
4.novembris Rīgā Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības “Motormuzeja kauss”
10.novembris plkst.15:00 Talsu novada pašvaldības Administratīvajā centrā (bildes iesniegt līdz 3.novembrim) Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju akcija „PAŠĪTIS- Pasmaidi Latvijai" 2. daļa“ES UN MANI VECĀKI” izstādes atklāšanaLV100
14.novembris, plkst.14:00, Talsu Kristīgajā vidusskolā Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
16.novembris plkst.17:00
Talsu Tautas nams
Starpnovadu skolu koncertsSpēka vārdi Latvijai!” veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai.(dalībnieki ir skolas un jaunrades konkursa laureāti). LV100 [nolikums]
29.-30.novembrīs, Rīga, Strūgu iela 4 Profesionālās kompetences pilnveides kursi zēnu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem.
30.novembris, Rīga. X Latvijas zēnu koru salidojuma Modelēšanas koncerts.
*novembris Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā izbraukuma seminārs uz Rīgas Skolēnu pili un Teikas vidusskolu.

 
 DECEMBRIS
1.decembris,
Talsu novada BJC
Starpnovadu apvienības "TAS.ES" skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju un jaunatnes darbinieku gada noslēguma seminārs –forums  “KO SĒSI, TO PĻAUSI”, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentēšana
No 4.decembra (darbus iesniegt līdz 1.decembrim)
Talsu novada BJC, 
Talsu novada pašvaldības Administratīvajā centrā 4.stāvā
Starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde “Dedzi gaišiuguntiņa!” Talsos. [nolikums]
15. decembris
Talsu Tautas namā
Talsu novada BJC keramikas, papīra plastikas un „Cita vizuālā māksla” pulciņu pedagogu un dalībnieku labdarības tirdziņš akcijai „Rūķi pār novadiem”
12.decembris, plkst.13:00
Talsu 2.vidusskola
Talsu novada skolu zēnu koru kopmēģinājums
15.decembris plkt.18:00
Talsu tautas namā
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvuZiemassvētku labdarības koncerts “Dedzi gaiši uguntiņa!”
19.-22.12. (dāvanu iesniegšana līdz 14.decembrim) Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” labdarības akcija „Rūķi pār novadiem”

 JANVĀRIS 2018
4. janvāris pkst. 11:00
Talsu pamatskola
Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme
15.janvārī plkst. 13:00
Talsu novada BJC
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas darbā. Lekcija Arnolds Brūders "Uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu motivēšana savu prasmju un spēju izkopšanai un attīstībai
 
16. janvārī plkst. 13:00
Talsu administratīvajā centrā 4. stāvā
Novada jauniešu organizāciju vadītāju informācijas apmaiņas seminārs "Aktualitātes jaunatnes darbā novadā un organizācijās"
22. janvārī plkst. 11:00
Virbu pamatskolā un Virbu pagasta jauniešu centrā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
No 22.-24.01.
Rīgas skolēnu pilī
46.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2018” Latvijas 1. kārtas darba iesniegšana. (Nolikums)
24. janvārī plkst. 11:00
Talsu pamatskolā     
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība "Lakstīgala 2018". Tautas dziesmu sadziedāšana. 
26.janvārī
Talsu 2.vidusskolā
Kurzemes reģiona ceļojošās balvas “Džons smaida 2018”Teātra sporta spēļu turnīri.
31.janvārī
Kuldīgā
Kurzemes latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība “Lakstīgala 2018”
*janvāris
Liepājā
Latvijas koka automobiļu modeļu un buru laivu sacensības Liepājā.

 FEBRUĀRIS 2018
2.februārī plkst.10:30
Talsu novada BJC
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta (Nolikums)
2.februārī plkst. 13:00
Talsu 2. vidusskolā
Skolu zēnu koru kopmēģinājums
3.februārī
Rīgā
Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības “Motormuzeja kauss”
9.februārī, Ogrē Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”
13.februārī plkst.12:00
Talsu tautas namā
Kurzemes izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” (Nolikums)
13.-14.februārī
Jūrmalā
Starptautiskais šovprogrammu konkurss-festivāls “Ziemassvētku pārsteigums”
16.februārī
 Jūrmalā
Latvijas 5.-9.klašu tautu deju pasākums “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”  (Nolikums)
17.februārī
Talsu novada BJC
Jauno talantu konkurss “CITĀDS PIPARS” (Nolikums)
20.februārī
Rīgā
46.Starptautiskā bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2018” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums. 
20.februārī
Vandzenes pamatskola, Vandzenes jauniešu centrs
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
22. februārī plkst. 12:00
Talsu novada BJC 
Talsu novadas BJC "Koka auto modeļu sacensības" (Nolikums)
23.februāris plkst.11:00
Talsu novada BJC
Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” (Nolikums)
24.02.Siguldā Latvijas LEGO robotikas tehniskās jaunrades sacensības “Siguldas kauss” Siguldā.

 MARTS 2018
1.martā plkst.13:00
Ventspilī
Kurzemes vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018”
2.martā plkst.10:30 
Talsu novada BJC
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta (Nolikums)
2.martā plkst.14:00
Talsu tautas namā
Starpnovadu skolu teātru kolektīvu Izrāžu Parāde - skate (Nolikums)
3.martā
Rīgas 6.vidusskolā
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate
9.martā
Rīgā
 Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 2018”-noslēguma sarīkojums
17.martā
Talsu Sporta hallē
Jauniešu diena “Kopā esam, darām, varam”
Konkursa “Labākā jauniešu organizācija” noslēgums, Jauno talantu laureātu finālkoncerts “CITĀDS PIPARS” (Nolikums)
24.martā
Rīgā
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla “No baroka līdz rokam” finālkonkurss (popgrupas, džeza ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi)
Līdz 15.martam LV100 Izglītības iestāžu pieteikšanās “Labo Darbu maratonam” tiešsaistē līdz 15. martam
(Nolikums)
27.martā plkst.11:00
Talsu Valsts ģimnāzijā
Starpnovadu skolu zēnu koru konkurss, gatavojoties X Latvijas zēnu koru salidojumam “Puikas var!” Cēsīs (Nolikums)
27.martā plkst.13:00
Talsu Valsts ģimnāzijā
 
Starpnovadu skolu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!” (Nolikums)
28.martā
Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils”
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla “No baroka līdz rokam” finālkonkurss (instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi))
29.martā
Dundagā
Kurzemes reģiona Teātra sporta atlases turnīri Dundagā. (Nolikums)
*martā
Bauskā
Jauno ģitāristu festivāls Bauskā

APRĪLIS  
4.aprīlī
Kandavā
Augškurzemes skolēnu skatuves runas konkurss.
5.aprīlī
Talsu Valsts ģimnāzijā
Kurzemes vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!”
13.aprīlī plkst.11:00 Pastendes kultūras namā Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu skate, gatavojoties tautu deju festivālam ”Latvju bērni danci veda”
13.aprīlī, Liepājā Mūsdienu deju radošais konkurss Liepājā.
13.-14.aprīlī, Iecavā Republikāniskie turnīri Teātra sportā Iecavā.
18.aprīlī
 
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
20.aprīlī, Ventspilī Kurzemes skolu zēnu koru konkurss “Puikas var!”
17.aprīlī
Talsu administratīvajā centrā
Starpnovadu vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” (Darbu atvešana un uzstādīšana)
20.-21.aprīlī
Valmierā
Latvijas skolu teātru festivāls Valmierā
“…un es iešu un iešu”. Latvijas valsts simtgadei veltīta skolu teātru izrāžu parāde
21.aprīlī
Rīga
Latvijas vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” Laureātu koncerts
*aprīlī, Jaunpilī Kustību festivāls “Jaunpils 2018”
*aprīlī. Rīgā Latvijas ģitāristu konkurss “Es un mūzika” Rīgā.
*aprīlī Jauniešu nacionālā konference Latvijas jauniešu galvaspilsētā


 MAIJS 2018
3.maijā
Dundagā
Starpnovadu skolu jaukto koru sadziedāšanās Dundagā
4.maijā plkst.12:00
Talsu lidlaukā
Pūķu svētki “Sveiciens Latvijai!” (Nolikums)
10.maijā
Rīgā
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” laureātu koncerts.
13.maijā
Jelgavā
Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā
17.05.-13.09.Rundāles novadā Latvijas vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
14. maijā
Rojā
(izbraukšana plkst.8:30 no Sporta nama)
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs
15.maijā, plkst. 12:30 - 14:30 Talsu sporta namā
 
Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums
10. maijā
Kuldīgā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu pieredzes apmaiņas seminārs
28.maijā plkst. 11:00
Dabas parkā “Laumas”
Starpnovadu skolu 1.-4.klašu koru saiets “Tauriņi bitēs”
29. maijs, plkst. 12:30 - 14:15
Talsu sporta namā
Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums
30.05. plkst.14:00
Talsu novada BJC
Interešu izglītības pulciņu radošā diena “Laižam vasarā!”, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Vides izziņu spēļu prezentācija. (Nolikums)
*Milzkalne Latvijas Mūsdienu deju konkurss “Milzkalne dejo!”
No 31.maija - 1.jūnijam
Cēsīs
X Latvijas zēnu koru salidojums
 “Puikas var!”

JŪNIJS 2018
2.jūnijs
Jelgavā
Latvijas skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu festivāls “Latvju bērni danci veda”. (Nolikums)
*jūnijā Latvijas vides interešu izglītības projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā” gada noslēguma pasākums.
*jūnijā Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs - pārgājiens

 JŪLIJS 2018
* Radošā nometne “Raibā nedēļa”
12.-14.jūlijs
Vaiņodē
Latvijas skolēnu raķešu kosmiskās modelisma sacensības Vaiņodē

 AUGUSTS 2018
15.-17.08. Ventspilī Teātra sporta festivāls Ventspilī.
20.-23.augusts Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES”trīsdienu apmācības “Vasaras Akadēmija”
*Jūrmalā Jauniešu diena Jūrmalā

 SEPTEMBRIS 2018
3. septembris
Talsu novada BJC
Zinību diena. Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pulciņu degustācija “Iespēju strops”
* Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs
* Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme.
* Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme
* Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs

 OKTOBRIS 2018
26.oktobris
Talsu novada BJC, Talsu tautas nams
Latvijas simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Labo darbu festivāls Kurzemē, Talsos.
*Saldus Sporta deju sacensības “Saldus kauss”
* Starpnovadu skolu vides izglītības pedagogu sanāksme
* Starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogu un interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme.
* Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
* Talsu novada BJC pedagogu un darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens.

 NOVEMBRIS 2018
1.- 21.novembris Latvijas svētkiem veltīta akcija “Pasmaidi Latvijai”
No 02.novembra Vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un foto darbu izstāde, veltīta Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienai.
9.novembris Latvijas svētkiem veltīta akcija – izstāde “PAŠĪTIS-Pasmaidi Latvijai” 3.daļa “ ES UN MANI VECVECĀKI”
15.novembris
Talsu tautas namā
Starpnovadu skolu literārās un muzikālās jaunrades konkursu no 2003. gada līdz 2017. gadam autoru koncerts, veltīts Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienai.
* Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā!”
*Liepājā Latvijas koka automobiļu modeļu un buru laivu sacensības Liepājā.
*Jūrmalā Jauniešu, jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu nacionālā konference Jūrmalā
* Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs uz Cēsīm
* Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs

 DECEMBRIS 2018
7.decembris
Talsu novada BJC
Starpnovadu apvienības “TAS.ES” skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju jauniešu un jaunatnes darbinieku “APAĻĀ  GALDA SARUNAS”, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentācija, Brīvprātīgo godināšana.
* Talsu novada BJC keramikas, papīra plastikas un pulciņa “Cita vizuālā māksla” pedagogu un audzēkņu labdarības tirdziņā akcijas “Rūķi pār novadiem” ietvaros.
* Starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde.
1.-30.decembris Labdarības akcija “Rūķi pār novadiem”
15.decembris
Talsu tautas namā
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvu Ziemassvētku labdarības koncerts.

 
AKTUALI

NOMETNES FOTO GALERIJA
Šogad nometne notiek Talsu pamatskolā, Gaismas ielā 1.
Nometnes kontaktinfo:
SANITA LEJA (NOMETNES VADĪTĀJA) :
26134225
EVA BERNĀNE (NOMETNES PEDAGOGS) :
26387637
LOLITA LEPERE (DEŽURANTS) :
26462193

JAUNUMI
NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē