PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PASĀKUMU(DARBA) PLĀNS.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra darba plāns
2017./2018. mācību gadam.

Zaļā krāsā – Dalība Latvijas, Kurzemes mēroga pasākumos
 
 
SEPTEMBRIS
 
1.septembris plkst.11:00starts un finišs pie Talsu novada BJC. Zinību diena. Orientēšanās Talsu novada iespēju kartē“Kur palikuši pulciņi?” - “Meklē, atrodi un darbojies!”
8. septembris plkst. 11:00
Rīga, Strūgu iela 4
Pilsētu un novadu skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāju un koordinatoru sanāksme
12.septembris,
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārsmūsdienu deju pedagogiem, vadītājiem un horeogrāfiem
13. septembris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības
Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme
14.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, pašvaldību mūzikas koordinatoriem
15.septembris,
Talsu novada BJC
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu “”JAUNIEŠU DIENAS 2018” plānošanas nakts”
21. septembris plkst.14:00 Talsu novada pašvaldības
Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme.
26.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu audzināšanas darba koordinatoriem
27.septembris,
Rīga, Strūgu iela 4
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem
28.septembris, plkst.14:00,
Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu un vadītāju sanāksme; Projekta “VISS MANĀ KABATĀ” noslēguma seminārs „Kā? Ko? Ar ko?”
28.septembris
Rīga, Strūgu iela 4
Seminārs novadu vides interešu izglītības koordinatoriem.

 
 
OKTOBRIS
2.oktobris plkst.13:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā sanāksme. Aktualitātes 2017./2018.m.g.
6. oktobris plkst. 13:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centra 4.stāvā Starpnovadu skolu vides izglītības pedagogu sanāksme
10.oktobris,
Rīga, Strūgu iela 4
Informatīvais seminārs novadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem.
10.oktobris,
Rīga
Tautu deju repertuāra apguves seminārs
13.oktobris plkst.11:00
Talsu novada pašvaldības Administrācijas centrā
VISC projekts “Labo darbu maratons Latvijai” sadarbībā ar mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE un Talsu novada Bērnu un jauniešu centru trešā mācību diena“Radošās darbnīcas”
13.oktobris plkst.15:00 Talsu novada pašvaldības Administrācijas centrā VISC projekts “Labo darbu maratons Latvijai” Diskusija “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?”
17.oktobris plkst.12:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā
Starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogu un interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme.
20.oktobris Talsu novada BJC pedagogu un darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas BJC “Junda”
23.-27.oktobris, A.Daņiļeviča Deju skola ‘Dzirnas” Mūsdienu deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi “Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmas veidošanā”.
23.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu mūzika”
24.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latvju danči un rotaļas” -
25.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latvju rakstu zīmes” -
26.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu tradīcijas un ticējumi”
27.oktobrī, plkst.14:00
*vieta tiks precizētawww.talsubjc.lv
Jauniešu iniciatīvu projekta “Saknēs ieausts”. Radošā darbnīca “Latviešu senie un tradicionālie ēdieni”
31.oktobris, plkst.13:00
Talsu 2.vidusskola
Talsu novada skolu zēnu koru kopmēģinājums

 
 
NOVEMBRIS
 
1.-21.novembris Pirmskolas izglītības iestāžu un skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju sadarbības akcija "Pasmaidi Latvijai". LV100
Darbus iesniegt līdz 1.novembrim Literārās un muzikālās jaunrades konkurss “Spēka vārdiLatvijai!”,veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai. LV100 [nolikums]
No 6.novembra (darbus iesniegt līdz 3. novembrim) Vizuālās mākslas un foto jaunrades darbu konkurss – izstāde “Spēka vārdi Latvijai!”, veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai. LV100 [nolikums]
2. novembris Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā”
4.novembris Rīgā Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības “Motormuzeja kauss”
10.novembris plkst.15:00 Talsu novada pašvaldības Administratīvajā centrā (bildes iesniegt līdz 3.novembrim) Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju akcija „PAŠĪTIS- Pasmaidi Latvijai" 2. daļa“ES UN MANI VECĀKI” izstādes atklāšanaLV100
14.novembris, plkst.14:00, Talsu Kristīgajā vidusskolā Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” līderu seminārs
16.novembris plkst.17:00
Talsu Tautas nams
Starpnovadu skolu koncertsSpēka vārdi Latvijai!” veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienai.(dalībnieki ir skolas un jaunrades konkursa laureāti). LV100 [nolikums]
29.-30.novembrīs, Rīga, Strūgu iela 4 Profesionālās kompetences pilnveides kursi zēnu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem.
30.novembris, Rīga. X Latvijas zēnu koru salidojuma Modelēšanas koncerts.
*novembris Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā izbraukuma seminārs uz Rīgas Skolēnu pili un Teikas vidusskolu.

 
 
DECEMBRIS
1.decembris,
Talsu novada BJC
Starpnovadu apvienības "TAS.ES" skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju un jaunatnes darbinieku gada noslēguma seminārs –forums  “KO SĒSI, TO PĻAUSI”, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentēšana
No 4.decembra (darbus iesniegt līdz 1.decembrim)
Talsu novada BJC, 
Talsu novada pašvaldības Administratīvajā centrā 4.stāvā
Starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde “Dedzi gaišiuguntiņa!” Talsos. [nolikums]
15. decembris
Talsu Tautas namā
Talsu novada BJC keramikas, papīra plastikas un „Cita vizuālā māksla” pulciņu pedagogu un dalībnieku labdarības tirdziņš akcijai „Rūķi pār novadiem”
12.decembris, plkst.13:00
Talsu 2.vidusskola
Talsu novada skolu zēnu koru kopmēģinājums
15.decembris plkt.18:00
Talsu tautas namā
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvuZiemassvētku labdarības koncerts “Dedzi gaiši uguntiņa!”
19.-22.12. (dāvanu iesniegšana līdz 14.decembrim) Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” labdarības akcija „Rūķi pār novadiem”

 
AKTUALI
JAUNUMI
31.10.2017 Pasmaidi LAtvijai

31.10.2017 Pašītis

09.10.2017 PIESAKIES !

09.10.2017 Ja Tev ir ideja !

NĀKAMIE PASĀKUMI 
JAUNĀKIE KOMENTĀRI 
bMaksa par pašaizsardzības pulciņu 45 eiro - tā informēja par norād...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja zane

bAtsevišķu pulciņu maksa dārgāka kā Rīgā..... diezgan dā...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja zane

bKur mājas lapā redzams pulciņu saraksts? Rīt jau 1.septembris, bet informāc...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja Evita

TALSU BJC UN TAS.ES. @ TWITTER
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē