PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PASĀKUMU(DARBA) PLĀNS.

Talsu novada bērnu un jauniešu centra darba plāns
2018./2019. mācību gadam.

Zaļā krāsā – Dalība Latvijas, Kurzemes mēroga pasākumos
 
 
SEPTEMBRIS 2018
 
3. septembrisplkst. 11:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos
Zinību diena. Mācību gada sākums
“NĀC, IZVĒLIES, DARBOJIES!”
6. septembris
Arēnā Rīga, Rīgā
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums.
10. septembris
VISC, Rīgā
Virsvadītāju un dejas nozares ekspertu komisijas sanāksme.
13. septembris
Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā
Vides objektu un mākslas darbu izstādes “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” noslēguma seminārs.
17., 18. septembris
RTK, Rīgā
Tautas deju kolektīvu virsvadītāju un deju kolektīvu vadītāju seminārs.
18. septembris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs.
19. septembris
VISC, Rīgā
Seminārs Mūsdienu deju pedagogiem, novadu koordinatoriem.
25. septembris
Rīgas Domē, Rīgā
46. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2018”. Laureātu apbalvošanas ceremonija.
25. septembris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadujauniešu organizāciju vadītāju informācijas apmaiņas seminārs"Aktualitātes jaunatnes darbā novadā un organizācijās".
26. septembris
VISC, Rīgā
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem.
27. septembris
VISC, Rīgā
Seminārs pašvaldību mūzikas skolotāju metodiskā darba koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
28. septembris
Rīgas Motormuzejā, Rīgā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs tehniskās jaunrades pulciņu skolotājiem.
28. septembris
no plkst. 16:00 līdz 20:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Jauniešu dienas plānošanas vakars.

 
OKTOBRIS 2018
 
1. oktobris plkst. 13:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs. Aktualitātes 2018./2019. m. g.
1. oktobris – 2. novembris Latvijas svētkiem veltīta akcija“PAŠĪTIS – Pasmaidi Latvijai”.
3. daļa “ES UN MANI VECVECĀKI”.
2. oktobris
VISC, Rīgā
Seminārs skolu teātru režisoriem un skolēnu skatuves runas pedagogiem.
3. – 5. oktobris
VISC, Rīgā
Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas).
8. oktobris plkst. 13:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu tehniskās jaunrades izglītības pedagogu sanāksme.
9. oktobris
VISC, Rīgā
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem.
9. oktobris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs. Projekta “MANS ZĪMOGS” seminārs “Mans zīmogs jaunatnes politikā”.
10. oktobris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu vides izglītības pedagogu sanāksme.
11. oktobris plkst. 13:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veida mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme.
12. oktobris plkst. 12:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pedagogu un interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme.
12. oktobris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme.
17. – 19., 24. – 26. oktobris
VISC, Rīgā
Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas).
19. oktobris
Bulduros, Jūrmalā
Piekrastes jauniešu forums “Zaļai Latvijai un jūrai”.
22. – 26. oktobris
A. Daņiļēviča deju skolā, Rīgā
Deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Aktualitātes skatuviskās tautas dejas apguves programmās un tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanas virzieni bērnu dejas metodikā” (36 stundas).
23., 24. oktobris
Rīgā
Profesionālās kompetences pilnveides kursi izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem.
26.oktobris plkst. 10:00
Talsu tautas namā, Talsos
Latvijas simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Labo darbu festivāls Kurzemē.
*
Valmierā
Talsu novada BJC pedagogu un darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens.

 
NOVEMBRIS 2018
 
1. novembris
Ķemeru nacionālajā parkā
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate “Nāc ārā!”
1. – 22. novembris Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”akcija „Pasmaidi Latvijai”
no 2. novembra
Kareivju ielā 7, Talsos
Vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un foto darbu izstāde“Nekur nav tik labi kā mājās”, veltīta Latvijas valsts proklamēšanas 100.gadadienai.
9. – 11. novembris Profesionālās pilnveides seminārs nometņu vadītājiem.
9. novembris
Kareivju ielā 7, Talsos
Latvijas svētkiem veltītās akcijas “PAŠĪTIS – Pasmaidi Latvijai”izstāde“100 smaidi Latvijai”.
14. – 16. novembris
VISC, Rīgā
Bērnu nometņu vadītāju kursi (36 stundas).
15. novembris
* ģenerālmēģinājums – skolu priekšnesumi;
* plkst. 16:30 – grāmatas prezentācija;
* plkst. 18:00 – svētku koncerts
Talsu tautas namā, Talsos
“Sirds domas Latvijai”
Starpnovadu skolu svinības, veltītas Latvijas valsts proklamēšanas 100. gadadienai.
22., 23. novembris
VISC, Rīgā
Profesionālās pilnveides kompetences kursi skolu koru diriģentiem un vokālo ansambļu vadītājiem.
29. novembrī plkst. 10:00
Pūņu pamatskolā, Valdgales pagastā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs.
22. novembris
Cēsīs
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs.
*
Liepājā
Latvijas koka automobiļu modeļu un buru laivu sacensības Liepājā.
*
Jūrmalā
Jauniešu, jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu nacionālā konference Jūrmalā.

 
DECEMBRIS 2018
 
3. – 15. decembris Labdarības akcija“Rūķi pār novadiem”.
7.decembris plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju, apvienības “TAS.ES” jauniešuun jaunatnes darbinieku “APAĻĀ  GALDA SARUNAS”, jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentācija, Brīvprātīgo godināšana.
5. – 7., 12. – 14. decembris
VISC, Rīgā
Bērnu nometņu vadītāju kursi (72 stundas).
*
Talsos
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra keramikas, papīra plastikas un pulciņa “Cita vizuālā māksla” pedagogu un audzēkņu labdarībastirdziņš akcijas “Rūķi pār novadiem” ietvaros.
15.decembris plkst. 15:00
Talsu tautas namā, Talsos
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra kolektīvu Ziemassvētku labdarībaskoncerts.
12. decembris – 6. janvāris
Talsos
Starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde“Ziemas raksti”.

 
JANVĀRIS 2019
 
14. janvāris plkst. 13:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs.
14. janvāris – 15. februāris Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju konkurss“Labākā jauniešu organizācija”.
*
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, Talsos
Starpnovadu jauniešu organizāciju vadītāju informācijas apmaiņas seminārs.
* Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veidu mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme.
* Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs.
25. janvāris
Lībagu sākumskolā, Dižstendē
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība“Lakstīgala 2019”.
no 29. janvāra
Jūrmalas Mākslas skolā, Jūrmalā
XVIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”.
*
Kuldīgā
Kurzemes latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība “Lakstīgala 2019”.
* Latvijas koka automobiļu un buru laivu sacensības.

 
FEBRUĀRIS 2019
 
1. februāris plkst. 10:30
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta.
1. februāris
Bauskā
Tautas deju kolektīvu 5. – 9. un 7. – 9. klašu pasākums.
8. februāris
Ogrē
Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”.
Papildus repertuāra konkurss deju lielkoncertam.
12. februāris
Talsu Tautas namā, Talsos
Kurzemes izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivāls – konkurss“No baroka līdz rokam”.
*
 
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs.
 
22. februāris
Ventspils Jaunrades namā, Ventspilī
Kurzemes teātra sporta turnīrs “Džons 2019”.
22. februāris
Blīdenē, Brocēnu novadā
Tautas deju kolektīvu 5. – 9. un 7. – 9. klašu pasākums.
* 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2019” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums.

 
MARTS 2019
 
1. marts plkst. 10:30
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta.
1. marts plkst. 14:00
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos
Starpnovadu skolu teātru kolektīvu skate.
2. marts
Rīgā vai Jelgavā
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate.
6. marts
Talsu tautas namā, Talsos
Kurzemes vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019”.
15. marts
Madonā
Tautas deju kolektīvu 5. – 9. un 7. – 9. klašu pasākums.
15. marts
Talsu sporta hallē, Talsos
Jauniešu diena “Kopā esam, darām, varam”.
Konkursa“Labākā jauniešu organizācija” noslēgums.
*
Rīgā
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla “No baroka līdz rokam” finālkonkurss.
30. marts
Rīgā
Teātra sporta turnīri Rīgā “Rīgas kauss”.

 
APRĪLIS 2019
 
5. aprīlis plkst. 11:00
Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsos
Starpnovadu skolu zēnu, 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu un jaukto koru skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
6. aprīlis
Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, Rīgā
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Modelēšanas koncerts izstāžu zālē “Ķīpsala”.
* Starpnovadu skolu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme.
12. aprīlis
Pastendes kultūras namā, Pastendē
Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties Tautu deju festivālam “Latvju bērni danci veda” un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
17. aprīlis Informatīvs seminārs par festivāla “Latvju bērni danci veda” norisi.
18. aprīlis
Ventspils Jaunrades namā, Ventspilī
Kurzemes skolu jaukto koru skate.
* Jauniešu nacionālā konference Latvijas jauniešu galvaspilsētā
*
Talsos
Starpnovadu mākslas darbu izstāde“Rotā”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
*
Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs.


 
MAIJS 2019
 
4. maijs
Talsu lidlaukā, Talsos
Pūķu svētki “Sveiciens Latvijai!”
*
Brocēnos
Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu izbraukuma seminārs.
13. maijs Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu pieredzes apmaiņas seminārs.
* Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums.
31. maijs
Talsu Sauleskalna estrādē, Talsos
Latvijas skolu jaunatnes tautu deju kolektīvu festivāls“Latvju bērni danci veda”.
 
AKTUALI


PULCIŅU SARAKSTS, 2018:


NOMETNES RAIBĀ NEDĒĻA  FOTO GALERIJA
JAUNUMI
09.11.2018 Mēs esam lepni!

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē