Darba plāns

 
JANVĀRIS 2020
 
 
13. janvāris plkst. 10.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs un lekcija “Stresa vadība” (Evija van der Beek). D.Lepere
D.Šteinberga
A. Vētra
D. Pēda
no 13. janvāra
Talsu novads
Konkurss Talsu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm un jauniešu organizācijām “Labākā jauniešu organizācija”. D.Šteinberga
21. janvāris plkst. 14.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolu mūzikas skolotāju, mazo mūzikas, koru kolektīvu un visu veidu mūzikas kolektīvu vadītāju sanāksme. A. Vētra
22. janvāris plkst. 10.00
Dundagas vidusskola
Izbraukšana: 09.30 no BJC stāvlaukuma
Starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un jauniešu apvienības “TAS.ES” līderu kabineta pieredzes apmaiņas seminārs. D.Šteinberga
24. janvāris plkst. 12.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolu skolēnu kendama sacensības. D. Pēda
28. janvāris plkst. 12.00 – 15.00 Talsu Valsts ģimnāzija Skolu koru kopmēģinājums. A. Vētra
31.janvāris plkst. 10.30
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss 1.kārta. A. Vētra

 
FEBRUĀRIS 2020
 
5. februāris plkst. 13.00 – 15.00 Talsu Valsts ģimnāzija Skolu koru kopmēģinājums. A. Vētra
13. februāris
plkst. 11.00 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs,
plkst. 15.00 Talsu tautas nams
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Kurzeme. E.Šķetris (VISC),
A.Vētra
* (laiks tiks precizēts)
Pastendē
Starpnovadu skolu skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un jauniešu apvienības “TAS.ES” līderu kabineta pieredzes apmaiņas seminārs. D.Šteinberga
19. februāris
Talsu Valsts ģimnāzija
Skolu koru kopmēģinājums. A. Vētra
21. februāris plkst. 10.00
Pastendes kultūras nams
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa tautas deju atlases skate. D.Pēda
I. Kālberga
24. februāris plkst. 11.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Koka auto modeļu sacensības. D. Pēda
25. februāris plkst. 18.00, Talsu Tautas nams Talsu novada Bērnu un jauniešu centra PŪTĒJU ORĶESTRA 16 gadu jubilejas koncerts “Kad man vairs nebūs 16…” A. Vētra, R. Rērihs, J. Smilga
27. februāris plkst. 11.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”. A.Vētra
28.februāris plkst. 10.30
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss 2.kārta. A.Vētra
 
 
MARTS 2020
 
4. marts
Kuldīga
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Kurzemē. A.Strikaite (VISC)
6.marts plkst. 16.00
Pastendes kultūras nams
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta "Saule vija zelta jostu" tautas deju repertuāra apguves skate. Z.Mūrniece (VISC),
D.Pēda
7.marts
Rīgas 6.vidusskola
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncerta “Skaņu rota Latvijai”pūtēju orķestru kopmēģinājums. E.Šķetris (VISC), A.Vētra
12. marts
Kandava
Skatuves runas konkurss Kurzemē. D.Jurka (VISC)
20. marts
Talsu Sporta halle
Jauniešu diena 2020. D.Šteinberga
no 16. marta
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpnovadu izglītības iestāžu vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Radi rotājot”. A. Vētra
 
 
APRĪLIS 2020
 
* Līderu kabineta noslēgums. D. Šteinberga
* Jauniešu iniciatīvu projektu aizstāvēšana. D. Lepere
D. Šteinberga
8. aprīlis plkst. 11.00
Talsu Valsts ģimnāzija
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa I kārta – Talsu, Rojas, Mērsraga novadi. A.Vētra
15. aprīlis plkst. 14.00
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tērpu kolekcijasatlases skate un radošo darbnīcukonkurss “Radi rotājot”. A. Vētra
16. aprīlis
Dundaga
Teātra sports Dundagā.
Fināls – 29.,30. aprīlis Ikšķile.
L.Smildziņa (VISC),
A.Vētra
24.aprīlis plkst. 10.00
Talsu Valsts ģimnāzija
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta – Talsu, Rojas, Mērsraga novadi. R.Platpere (VISC)
A.Vētra
24. aprīlis
Liepājas Olimpiskais centrs, Liepāja
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu skates “Radi rotājot”Kurzemē. S. Mieze (VISC)
A.Vētra
24. – 25. aprīlis
Valmiera
XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu!”, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. R. Segliņš
D. Jurka
A.Vētra
 
 
MAIJS 2020
 
8. maijs
Talsu Sauleskalna estrāde
Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums, gatavojoties ieskaņu koncertam “Rotā Talsos”. D. Pēda,
I. Kālberga
11. maijs plkst. 10.00
Mērsraga vidusskola
Starpnovadu skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā un audzināšanas darba speciālistu informatīvais seminārs. D.Lepere
18. maijs
Talsu Sauleskalna estrāde
Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu kopmēģinājums, gatavojoties ieskaņu koncertam “Rotā Talsos”. D. Pēda,
I. Kālberga
29. maijs Talsu Sauleskalna estrāde Dziesmu svētkuieskaņu koncerts“Rotā Talsos”.  
 
 
JŪNIJS 2020
 
20. jūnijs
Talsi
Dalība Talsu pilsētas svētkos. A. Vētra
D. Pēda
D. Šteinberga
 
 
JŪLIJS 2020
 
6. – 12.jūlijs
 Rīga
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki D. Lepere