PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
NOLIKUMI

N O L I K U M I 
2018./2019. mācību gads

JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS
  JIP_NOLIKUMS
  JIP_PIETEIKUMS
  JIP_TĀME
  JIP_SATURISKĀ_ATSKAITE
  JIP_FINANŠU ATSKAITE

DAŽĀDI
“Rotā… rotājies… rotaļājies!” nolikums
Starpnovadu  skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS!
Starpnovadu skolu, Talsu novada BJC mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde „ZIEMAS RAKSTI”
  Akcija “PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” 3. daļa “ES UN MANI VECVECĀKI” PIETEIKUMS
Akcija “Pasmaidi Latvijai” Nolikums
PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” 3. daļa ES UN MANI VECVECĀKI Nolikums un Pieteikums

TAUTAS DEJAS

 
VIDES IZGLĪTĪBA

TEHNISKĀ JAUNRADE
Pūķu svētki Talsos
 
MŪZIKA
"No baroka līdz rokam" nolikums
Balsis
Lakstīgala
Starpnovadu koru skate 2019

SKATUVES RUNA, TEĀTRIS
Skatuves runa un teātru skate

DARBS AR JAUNATNI
Jauniešu dienas 2019 NOLIKUMS
Jauniešu dienas 2019 PIETEIKUMS
Labākā jauniešu organizācija 2018" NOLIKUMS
Labākā jauniešu organizācija 2018" PIELIKUMI

N O L I K U M I 
2017./2018. mācību gads

DEJAS:

TEĀTRIS:

MŪZIKA:

MĀKSLA:

DARBS AR JAUNATNI:

TEHNISKĀ JAUNRADE:

VIDE: 


Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums:Ziemassvētku izstades nolikums

Spēka vārdi Latvijai-00! nolikums
Akcijas un izstādes“PAŠĪTIS - Pasmaidi Latvijai” 2.daļa ES UN MANI VECĀKI Nolikums
Akcijas „Pasmaidi Latvijai” Nolikums2016./2017. mācību gads

Latvijai 98 nolikums
Pasmaidi Latvijai nolikums
Pasmaidi Latvijai PAŠĪTIS nolikums
Ziemassvētku izstāde nolikums
Pūķu svētki 2017
Starpnovadu skolu muzeju pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!”
Vides izziņas spēļu prezentācijas pasākums “Ekoloģija pilsētā”


dejas:
Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes Tautas deju kolektīvu skate,  gatavojoties tautu deju kolektīvu festivālam  „Latvju bērni danci veda” Kuldīgā

teātris:
Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss 1. kārta
Kurzemes  skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss 2.kārta Talsos


mūzikas žanrs:
Starpnovadu skolu Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības  “LAKSTĪGALA 2017”
Starpnovadu skolu un kultūras namu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”
Starpnovadu skolu Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”
Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”
Starpnovadu skolu 1.-4.klašu, zēnu koru un 5.-9.klašu koru skate

māksla:
Starpnovadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss- izstāde un tērpu kolekciju skate  “Kurzemes toņi un pustoņi”

45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2017”

darbs ar jaunatni:
Starpnovadu jauniešu talantu konkurss „CITĀDS PIPARS”
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA „Rūķi pār novadiem”
Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”
konkurss „Labākā jauniešu organizācija”

JAUNIEŠU DIENA „Ar putniem!”
2015./2016. mācību gads

Jauno vokālistu konkursa  „NOTS 2016” PIETEIKUMA ANKETA
Jauno vokālistu konkurss „Nots 2016” nolikums
JAUNIEŠU DIENAS „Uz starta” PIETEIKUMA ANKETA
JAUNIEŠU DIENAS „Uz starta” NOLIKUMS
Labākā jauniešu organizācija
Talsu novada jauniešu brīvprātīgā darba NOLIKUMS 2016
Ziemassvētku izstādes nolikums
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai veltītais RADOŠAIS JAUNRADES KONKURSS „MANA TAUTAS DZIESMA”
Latviešu tautas dziesmu sacensība Laktīgala
Skatuves runas konkurss
Vokālās mūzikas konkurss Balsis
Latvijas vokāli instrumentālo ansambļu konkurss Talsos.
Pedagogu konkurss Manas mājas.
2.-4. klašu koru skate Tauriņu balsis.
Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu  komandu sacensības trases automodelismā
Lecam pa jaunam, lecam pa vecam.
Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības
Jaundeju konkurss  „Mēs un deja”
Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Motormuzeja kauss”
Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss
  Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga  novada  Pūķu modelēšanas sacensību  - PŪĶU SVĒTKU  „Sveiciens Latvijai!” Talsos
  Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības
  Latvijas skolēnu LEGO robotikas konkurss
Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes Tautas deju kolektīvu skate,  gatavojoties tautu deju kolektīvu festivālam „Latvju bērni danci veda”
Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!”
Vides izziņas spēļu prezentācijas pasākums “Manas mājas”


2014./2015. mācību gads

Jaunatne un pilsoniskā audzināšana
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss:
Nolikums
Pieteikums
Izmaksu tāme
Saturiskā atskaite
Finanšu atskaite

  Pedagogu konkursa „ Labākās audzināšanas stundas plāns un apraksts” nolikums
  Pedagogu konkursa „ Labākās audzināšanas stundas plāns un apraksts” pielikums
Talsu novada jauniešu brīvprātīgā darba nolikums
  Latvijas Valsts proklamēšanas 96. gadadienai veltītais skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikls „„Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadi – gadsimta griežos”nolikums 
Akcijas "Pasmaidi Latvijai" nolikums
Labdarības akcijas "Rūķi pār novadiem" nolikums
Jauniešu foruma nolikums
Jauniešu foruma pieteikums
Jauniešu ideju konkursa "Izdomā Jauniešu foruma saukli!" nolikums
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" nolikums
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" pieteikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2015" nolikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2015" pieteikums

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Ziemassvētku izstādes „Ziemassvētku zvaigzne, lai pār visiem mirdz!” nolikums
Ziemassvētku izstādes „Ziemassvētku zvaigzne, lai pār visiem mirdz!” pieteikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde "Rakstu darbi" nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde "Rakstu darbi" pielikumi

Skatuves māksla
Skatuves runas un mazo formu izrāžu konkursa nolikums
  Skatuves runas un mazo formu izrāžu konkursa pielikumi

Mūzika
 
Vokālā mūzikas konkursa "Balsis-2015"   nolikums
Vokālā mūzikas konkursa "Balsis-2015" pielikumi
  Zēnu koru, 5.-9.klašu un jaukto koru konkursa  nolikums
  Zēnu koru, 5.-9.klašu un jaukto koru konkursa pielikums

Deja
 
  Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates nolikums  
  Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates pielikumi
Starpnovadu tautas deju kolektīvu skates nolikums
Starpnovadu tautas deju kolektīvu skates pielikumi
Tautas deju kolektīvu atlases skates, dalība laureātu koncertā un deju lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt” nolikums
Tautas deju kolektīvu atlases skates, dalība laureātu koncertā un deju lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt” pielikumi


Vide
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” nolikums
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” pielikumi
Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā” nolikums
Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā” pielikums


Tehniskā jaunrade
Pūķu svētku „Sveiciens Latvijai!” nolikums
  Pūķu svētku „Sveiciens Latvijai!” pieteikums
Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensību nolikums
Latvijas skolēnu gaisa pūķu sacensību nolikums

N O L I K U M I  2013./2014. mācību gads:
Jaunatne un pilsoniskā audzināšana
Talsu novada jauniešu brīvprātīgā darba nolikums
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītais skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikls „MANA LATVIJA” nolikums
Konkursa "Gada Brīvprātīgais 2013" nolikums
 Konkursa "Gada Brīvprātīgais 2013" pieteikums
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" nolikums
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" pieteikums
Akcijas "Pasmaidi Latvijai" nolikums
Labdarības akcijas "Rūķi pār novadiem" nolikums
Starpnovadu skolu jaunatnes un jauniešu organizāciju dalībnieku "Popielas" nolikums
Starpnovadu skolu jaunatnes un jauniešu organizāciju dalībnieku "Popielas" pieteikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2014" nolikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2014" pieteikums
Jauno mūzikas grupu konkursa nolikums
Jauno mūzikas grupu konkursa pieteikums
Jauniešu dienas nolikums
Jauniešu dienas pieteikums


Mūzika

1.-4. klašu un zēnu koru skates nolikums
1.-4. klašu un zēnu koru skates pieteikums
5.-9. klašu un jaukto koru skates nolikums
5.-9. klašu un jaukto koru skates pieteikums
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis" nolikums
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis" pieteikums
Vokāli -instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāla - konkursa nolikums
Vokāli -instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāla - konkursa pieteikums
Pūtēju orķestru novadu skates un modelēšanas koncertu nolikums
Pūtēju orķestru novadu skates un modelēšanas koncertu pieteikums

Skatuves māksla

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa nolikums
Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa pieteikums

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Ziemassvētku izstādes - 2013 “Visvairāk man patīk būt ziemā!" nolikums
word Ziemassvētku izstādes - 2013 “Visvairāk man patīk būt ziemā!" pieteikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Tejdeviņas saules lec" nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Tejdeviņas saules lec" pieteikums
42. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes -konkursa "Lidice 2014" nolikums
42. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes -konkursa "Lidice 2014"pieteikums


Deja
Starpnovadu Tautas deju kolektīvu skates nolikums
Starpnovadu Tautas deju kolektīvu skates pieteikums
Tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" nolikums
Tautas deju festivāla "Latvju bērni danci veda" pieteikums
Jaundeju konkursa "Mēs un deja" nolikums
Jaundeju konkursa "Mēs un deja" pieteikums
7.-9. klašu tautu deju kolektīvu pasākuma "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" nolikums
7.-9. klašu tautu deju kolektīvu pasākuma "Lecam pa jaunam, lecam pa vecam" pieteikums

Vide
Vides izziņu spēlu konkursa "Iepazīsti vidi" nolikums
Vides izziņu spēlu konkursa "Iepazīsti vidi" pieteikums
Vispārizglītojošo skolu 5. klašu konkursa - viktorīnas ”Esi gudrs - būsi vesels!” nolikums
  Vispārizglītojošo skolu 5. klašu konkursa - viktorīnas ”Esi gudrs - būsi vesels!” pieteikums
Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" nolikums
Biedrības "Latvijas Zaļā josta" konkursi izglītības iestādēm

Tehniskā jaunrade
Pūķu modelēšanas sacensību - pūķu svētku "Sveiciens Latvijai" nolikums
Pūķu modelēšanas sacensību - pūķu svētku "Sveiciens Latvijai" pieteikums
Latvijas skolēnu raķesu kosmiskās modelisma sacensību nolikums
Latvijas skolēnu gaisa pūķu sacensību "Pūķu svētki" nolikums

2012/13. mācību gads:

Jaunatne un pilsoniskā audzināšana
Talsu novada jauniešu brīvprātīgā darba nolikums
Vizuālās, literārās un muzikālās jaunrades konkursa "Manas Latvijas spēka un pamata stūrakmeņi" nolikums
Akcijas "Pasmaidi Latvijai" nolikums
Konkursa-skates "Kas interesants skolas muzejā?" nolikums
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" nolikums
  Konkursa "Labākā jauniešu organizācija" pieteikuma anketa
Konkursa "Gada Brīvprātīgais 2012" nolikums
word Gada brīvprātīgais 2012 pieteikums
Ziemassvētku labdarības akcijas "Rūķi pār novadiem" nolikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2013" nolikums
Jauno vokālistu konkursa "Nots 2013" pieteikuma anketa
Netradicionālo ziemas sporta spēļu nolikums
Netradicionālo ziemas sporta spēļu pieteikuma anketa
Jauno mūzikas grupu konkursa nolikums
Jauno mūzikas grupu konkursa pieteikuma anketa
Jauniešu dienas nolikums
Jauniešu dienas pieteikuma anketa
Orientēšanās pasāukuma "Magnēts" nolikums

Mūzika
Skolu 1.-4. klašu un 5.-9. klašu koru konkursa "Dziesmai būt!" nolikums
Skolu 1.-4. klašu un 5.-9. klašu koru konkursa "Dziesmai būt!" pieteikuma anketa
Zēnu un jaukto koru skates nolikums
Zēnu un jaukto koru skates pieteikuma anketa
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis" nolikums
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis" pielikumi
Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo ansambļu konkursa nolikums
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates nolikums

Skatuves māksla
Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa "Ievelc dziļā elpā savu Latviju" nolikums
Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa "Ievelc dziļā elpā savu Latviju" pieteikums

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Skolu Ziemassvētku izstādes "Enģelu pieskāriens" nolikums
Skolu Ziemassvētku izstādes "Enģelu pieskāriens" pieteikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Kur saulīte rotājās" nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Kur saulīte rotājās" pieteikums
41. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa "Lidice 2013" nolikums

Deja
Skolēnu tautas deju kolektīvu skates nolikums
Skolēnu tautas deju kolektīvu skates pieteikuma anketa
Tautas deju fesivāla "Latvju bērni danci veda" nolikums
Jaundeju konkursa "Mēs un deja" nolikums
Mēsdienu deju kolektīvu radošā konkursa nolikums

Vide
Vides izziņu spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" nolikums

  Vides izziņu spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" pieteikums
  Vides izglītības projekta "Par zaļu pat vēl zaļāks" pieteikums
Vispārizglītojošo skolu 5. klašu konkursa - viktorīnas ”Esi gudrs - būsi vesels!” nolikums
  Vispārizglītojošo skolu 5. klašu konkursa - viktorīnas ”Esi gudrs - būsi vesels!” pieteikums


Tehniskā jaunrade
Pūķu svētku "Sveiciens Latvijai!" nolikums
Pūķu svētku "Sveiciens Latvijai!" pieteikuma anketa
Latvijas skolēnu gaisa pūķu sacensību "Pūķu svētki" nolikums
Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensību nolikums
Latvijas skolēnu sacensību raķešu kosmiskajā modelismā nolikums


N O L I K U M I 2011/12. mācību gads:
word    II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim!”.
word    Pedagogu metodisko izstrādņu skate.
word    LATVIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VOKĀLI -INSTRUMENTĀLO ANSAMBĻU UN INSTRUMENTĀLO KOLEKTĪVU FESTIVĀLS – KONKURSS.
word    AVANGARDA modes skate „ZEM JŪRAS LĪMEŅA”.
word    Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!”.
word    Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”.
word    Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALAI – 10”.
word    Vizuālās, literārās un muzikālās jaunrades konkurss „MANA DZIMTĀ VIETA – SĒTA, IELA, PAŠVALDĪBA”.
word    VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls.
word    Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novadu skolu zēnu un 5.-9. klašu koru skate.
word    Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novada Pūķu modelēšanas sacensības - PŪĶU SVĒTKI „Sveiciens Latvijai!”.
word    Starpnovadu skatuves runātāju kopā sanākšana „Man ir ko jums teikt...”.
word    Festivāls Pedagogu talanti „Neturi sveci zem pūra!”.
word    IV Mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss.
word    Ziemassvētku izstāde “Esiet sveicināti – Pūķa gadā!”.
word    Talantu konkurss „Kurmis alā”.
word    TALSU, DUNDAGAS, ROJAS, MĒRSRAGA NOVADU SKOLĒNU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATE.
word    Latvijas skolēnu fotodarbu konkurss „Ielas fotogrāfija”.
word    Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu jauniešu diena KOPĀ ESAM, DARĀM, VARAM 2012.
word    Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” akcija „Pasmaidi Latvijai”.
word    Kurzemes novada Skolēnu pašpārvalžu forums 25.11.2011 Talsos.
word    Ziemas sporta spēles „Paaudzes vieno sports”.
word    Jauno mūzikas grupu konkurss.
word    Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA.

2010/11. mācību gads:
word    Talantu konkursa nolikums.
word    Jauno vokālistu konkurss NOTS 2011.
word    TALSU, DUNDAGAS, ROJAS NOVADU MUSDIENU DEJU SKATES NOLIKUMS.
word    TALSU, DUNDAGAS, ROJAS NOVADU SKOLĒNU TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATES N O L I K U M S.
word    IV Latvijas skolu un jauniešu teātru festivāls „Kustības turpinājums” Nolikums
word    II Latvijas 2.-4.klašu bērnu koru salidojums „Tauriņu balsis” NOLIKUMS
word    Konkurss „Tu nenāc tikai no sevis” NOLIKUMS
word    Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Lietas un tēli” Nolikums
word    Latvijas skolēnu gaisa pūķu sacensības „Pūķu svētki” NOLIKUMS
word    VOKĀLI -INSTRUMENTĀLO ANSAMBĻU FESTIVĀLS – KONKURSS NOLIKUMS
word    Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” NOLIKUMS
word    Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekts ”Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” NOLIKUMS
word    Talsu, Rojas un Dundagas skolu zēnu, 5.-9.klašu un jaukto koru skates Nolikums
word    Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "LAKSTĪGALA -2011" NOLIKUMS
word    konkursa "Dzīvosim droši" nolikums
word    Vokālās mūzikas konkursa "BALSIS" dalībnieku pieteikuma anketa
word    VOKĀLĀS MUŪZIKAS KONKURSA "Balsis" NOLIKUMS
word    Skatuves runas konkursa nolikums.
word    Skatuves runas konkursa pieteikuma anketa.
word    Vizuālās, literārās un muzikālās jaunrades konkursa „MANA DZIMTA – VĒSTURES LĪKLOČOS” nolikums.
word    Lietišķās un vizuālās mākslas izstādes “Zvaniņš skan, zvaniņš skan - kling, klang,esam klāt!” nolikums.

2009/10. mācību gads:
word    Jauniešu dienas nolikums.
word    Jauniešu dienas pieteikuma anketa.
word    X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Foto konkurss - fotopraktikums. Nolikums
word    Īsfilmu konkurss.
word    Jauno grupu konkurss.
word    Ziemas sporta spēles.
word    X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svetki, Vides izglitibas projekts "Zalais kods"
word    X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Projekts "Mantojums"
word    Latvijas izglītības iestāžu vokāli - instrumentālo ansambļu un instrumentālo ansambļu festivāla - konkursa nolikums.
word    Latvijas izglītības iestāžu vokāli - instrumentālo ansambļu un instrumentālo ansambļu festivāla - konkursa nolikums un pieteikums.
word    Mūsdienu deju konkursa nolikums
word    Vizuālās mākslas darbu konkursa Laimes zeme nolikums
word    Vokālā konkursa Balsis nolikums
word    Radošo darbnīcu "Iegriez vilciņu!" ideju konkurss nolikums
word    Jauniešu diena "Kopā esam, darām, varam 2010" nolikums
word    X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Vokālās muzikas konkurss "Balsis"
word    X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Koru konkurss un noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē, Nolikums.
word    Bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss "RITMU SPĒLES"
word    Talsu novada skolēnu Tautas deju kolektīvu skates nolikums.
word    Jauno vokālistu konkursa NOTS 2010 nolikums.
word    Kurzemes kausa raķešu kosmiskās odelēšanas sportā nolikums.
word    Skatuves runas konkursa nolikums.
word    Skatuves runas konkursa pieteikums.
word    Bērnu un jauniešu mākslas konkurss "TĒRPIES "ZAĻĀK"!", nolikums.
word    Vides izziņas spēļu konkursa "KLIMATA PĀRMAIŅAS" nolikums.
word    Ziemassvētku izstādes "Ziemassvētki sabraukuši rakstītās kamanās" nolikums.

2008/09. mācību gads:
word    NOTS 2009 nolikums
word    Jauno mūzikas grupu meklēšanas konkurss 2009
word    Jauniešu dienas nolikums 2008
word    NOTS 2008 pietikuma anketa
word    Pūķu modelēšanas sacensību nolikums
word    Pūķu modelēšanas sacensību pieteikums
word    Raķešu modelēšanas sacensību nolikums
word    Mūsdienu deju kolektīvu konkursa nolikums
word    Mūsdienu deju kolektīvu konkursa pieteikums
word    Konkursa ERUDĪTS nolikums
word    Konkursa ERUDĪTS pieteikums
word    Tautas deju kolektīvu skates nolikums
word    Tautas deju kolektīvu skates pieteikums
word    Tūrisma sacensību nolikums
word    Tūrisma sacensību pieteikums
word    Popiela
word    Avangarda modes skate
word    Ziemassvētku izstāde
 
AKTUALI
PULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē