PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
2018./2019. M.G. IZVĒRTĒJUMA VEIDLAPAS.
1. AUDZINĀŠANAS DARBS
1.1. Interešu izglītības un audzināšanas darba izvērtējums
1.2. Interešu izglītības programmu izvērtējuma kopsavilkums
1.3. Skolēnu pašpārvaldes/jauniešu organizācijas darba izvērtējums

2. INTEREŠU IZGLĪTĪBA
2.1. Kultūrizglītības programmu atskaite
2.2. Mākslas, vizuāli plastiskās u.c. programmu atskaite
2.3. Tehniskās jaunrades, vides, sporta u.c. programmu atskaite
2.4. Pedagoga pašnovērtējums

3. IESNIEGUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU PEDAGOGU ATALGOJUMAM
3.1. Iesniegums interešu izglītības pedagoga finansējuma nodrošināšanai IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2019./2020. m.g.
3.2. Iesniegums interešu izglītības pedagoga finansējuma nodrošināšanai KULTŪRAS IESTĀDĒS 2019./2020. m.g.
Veidlapas
Iesniegums uzņemšanai BJC.

Piekrisana fotografiju publicesanai
2016./2017. MĀCĪBU GADA DARBA IZVĒTRĒJUMA VEIDLAPAS
Interešu izglītības, jaunatnes un audzināšanas darba pārskatu veidlapas par 2017./2018. mācību gadu.
 
AKTUALI


PULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē