PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
gleznošana
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
vokālā studija Ritmi
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
jautro ritmu studija
TDK Graudiņi
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
pašaizsardzība
galda teniss
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
Veidlapas
Iesniegums uzņemšanai BJC.

Piekrisana fotografiju publicesanai
2016./2017. MĀCĪBU GADA DARBA IZVĒTRĒJUMA VEIDLAPAS
Interešu izglītības, jaunatnes un audzināšanas darba pārskatu veidlapas par 2017./2018. mācību gadu.
NODERĪGA INFORMĀCIJA.


Iesniegums uzņemšanai BJC.

BJC līgums.

Iesniegums par atskaitīšanu no pulciņa.


Kārtība, kādā no Talsu novada pašvaldības tiek finansēti bērnu un jauniešu interešu izglītības kolektīvi un noteikta kolektīvu speciālistu darba samaksa

Kārtība, kādā no Talsu novada pašvaldības tiek finansēti bērnu un jauniešu interešu izglītības kolektīvi un noteikta kolektīvu speciālistu darba samaksa

Metodiskie ieteikumi interešu izglītības kolektīva programmas izstrādei.

Talsu novada Interešu izglītības programmu īstenošanas kritēriji

Pārskats par Talsu novada Bērnu un jauniešu centra izglītojamo skaitu piedāvātajās interešu izglītības programmās

Interešu izglītības pulciņu stastika skolām līdz 2013. gada 15. oktobrim!

Audzināšanas darba speciālisti skolā, 01.09.2014

Iesniegums par pulciņa apmeklēšanu

Līgums par pulciņu apmeklēšanu

Iesniegums par atskaitīšanu no pulciņa 

 
 
AKTUALIPULCIŅU SARAKSTS, 2019:


 

JAUNUMI
09.11.2018 Mēs esam lepni!

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē