PULCIŅI

Pedagogs: Dace Pēda, tel.:  29604115

Dalībnieku vecums: 4 - 6 gadi
Talsu BJC zāle, Otrdienās, ceturtdienās: 17.00 - 18.00

Dalībnieku vecums: 1. - 6. klase
Talsu BJC zāle, Pirmdienās, trešdienās: 15.00 - 16.00