PULCIŅI

Pedagogs: Eva Bernāne, tel.: 26387637
Dalībnieku vecums: 6 - 7 gadi (pirmsskola)
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās: 17.00 - 18.00     
Talsu BJC Keramikas kabinets
Trešdienās: 17.00 - 18.00    
                                                      
Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās: 13.00 - 14.20
Talsu BJC Keramikas kabinets
Trešdienās: 13.00 - 14.20

Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase (iesācēji)
Talsu BJC Keramikas kabinets
Otrdienās, piektdienās: 13.00 - 14.20 
 
Dalībnieku vecums: 3. - 5. klase
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās: 14.20 - 15.40
Talsu BJC Keramikas kabinets
Trešdienās: 14.20 - 15.40

Dalībnieku vecums: 3. - 5. klase (iesācēji)
Talsu BJC Keramikas kabinets
Otrdienās, piektdienās: 14.20 - 15.40

Dalībnieku vecums: 6. - 12. klase
Talsu BJC Keramikas kabinets
Trešdienās: 15.40 - 17.00     
Piektdienās: 15.40 - 18.00