PULCIŅI

Pedagogs: Eva Bernāne, tel.: 26387637
Dalībnieku vecums:  Jauktā grupa
Talsu BJC keramikas kabinets
Pirmdienās: 16.10 - 17.20    
Trešdienās: 16.10 - 18.30    
                                                      
Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase
Talsu BJC keramikas kabinets
Pirmdienās: 13.30 - 14.40
Trešdienās: 13.30 - 14.40

Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase (iesācēji)
Talsu BJC Keramikas kabinets
Otrdienās, ceturtdienās: 13.30 - 14.40 
 
Dalībnieku vecums: 3. - 5. klase
Talsu BJC keramikas kabinets
Pirmdienās: 14.50 - 16.00
Trešdienās: 14.50 - 16.00

Dalībnieku vecums: 3. - 5. klase (iesācēji)
Talsu BJC Keramikas kabinets
Otrdienās, ceturtdienās: 14.50 - 16.00

Dalībnieku vecums: 6. - 12. klase
Talsu BJC Keramikas kabinets
Pirmdienās: 17.30 - 18.30     
Ceturtdienās: 16.10 - 18.30