PULCIŅI

Pedagogs: Eva Bernāne, tel.: 26387637
Dalībnieku vecums: 6 - 7 gadi (pirmsskola)
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās, trešdienās: 17.00 - 18.00                                                            
Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās, trešdienās: 13.00 - 14.20
Dalībnieku vecums: 1. - 2. klase (iesācēji)
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
 piektdienās: 13.00 - 14.20   
Dalībnieku vecums: 3. - 5. klaseTalsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās, trešdienās: 14.20 - 15.40
Dalībnieku vecums: 3. - 5. klase (iesācēji)
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Otrdienās, piektdienās: 14.20 - 15.40
Dalībnieku vecums: 6. - 12. klase
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Trešdienās: 15.40 - 17.00     
Piektdienās: 15.40 - 18.00