Kontakti

Kontaktinformācija.
Direktore – Doloresa Lepere, 29423752, doloresa.lepere@talsi.lv
Interešu izglītības metodiķe - Antra Vētra, 29128332, antra.vetra@talsi.lv
Interešu izglītības metodiķe - Dace Pēda, 29604115, dace.peda@talsi.lv
Jaunatnes lietu speciāliste -  Dana Šteinberga, 28355770, dana.steinberga@talsi.lv
Lietvede - Agnese Kravcova, 63291805, bjc@talsi.lv
Lietvede -Sanita Kukite, 63291805 sanitakukite69@inbox.lv

Rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Brīvības iela 17a, Talsi
Reģ. nr. 90000011997
SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053

Adrese: Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201