PULCIŅI

Pedagogs: Alvils Cielēns, tel.:27854350
7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Trešdienās: 14.00 - 18.00