PULCIŅI

Pedagogs: Alvils Cielēns, tel.:27854350
7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Piektdienās: 14.00 - 17.00