PULCIŅI

Pedagogs: Dzintra Zute, tel.: 27484486
Dalībnieku vecums: 1. - 6. klase, sagatavo eksāmeniem
Talsu BJC, kabinets blakus virtuvei
Pirmdienās, ceturtdienās: 14.00 - 16.00