PULCIŅI

Pedagogs: Antra Puriņa, tel.:  26489862
Dalībnieku vecums: 5 - 20 gadi
Talsu sākumskola, pirmdien 313 kabinets, trešdienās aktu zālē
Pirmdienās: 14.15 - 18.15                          
Trešdienās: 13.15 - 19.15     

Talsu BJC Semināru telpa                    
Ceturtdienās: 16.15 - 18.15