PULCIŅI

Pedagogs: Eva Bernāne 26387637
Dalībnieku vecums: 6. - 12. klase
Talsu pamatskola, Darbmācības kabinets
Pirmdienās: 15.40 - 17.00                   
Otrdienās: 15.40 - 18.00