PULCIŅI

Pedagogs: Eva Bernāne 26387637
Dalībnieku vecums: 6. - 12. klase
Talsu BJC keramikas kabinets
Otrdienās: 16.10 - 18.30