PULCIŅI

(Šūšanas studijas dalībniekiem)
Pedagogs: Kristīne Mihņēviča, tel.:  26555113
Dalībnieku vecums: 7 - 25 gadi
Talsu BJC Zāle
Trešdienās: 15.00 - 15.40 un 19.00 - 19.40