PULCIŅI

Dana Šteinberga, tel.:  28355770  
Dalībnieku vecums: 13 - 25 gadi
Talsu BJC  "TAS.ES" zāle
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 16.00 - 18.00
Mājaslapa: www.tases.jimdo.com