PULCIŅI

Dana Šteinberga, tel.:  28355770  
Dalībnieku vecums: 13 - 25 gadi
Talsu BJC  "TAS.ES" zāle
Ceturtdienās, piektdienās: 14.30 - 17.30
Mājaslapa: www.tases.jimdo.com