"Brīvā laika" dalībniek!

"Brīvā laika" dalībniek!

 
Katru otrdienu, ceturtdienu, piektdienu mājaslapā, sadaļā "Brīvais laiks" (http://talsubjc.lv/brivais-laiks) publicēsim dažādus uzdevumus, kurus Tu varēsi pildīt brīvajā laikā, kad skolas darbi ir izdarīti.
Uzdevumus varēsi redzēt arī e-klasē pie mājasdarbiem.
Izpildīto uzdevumu fotogrāfijas sūti e-klasē vai uz e-pastu  agnese.kravcova@talsi.lv ar norādi "Brīvais laiks".  
Lai veicas!

Pamatojoties uz 2020. gada 9. oktobra MK noteikumiem Nr. 623 (prot. Nr. 60 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
 
1. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā interešu izglītības nodarbības līdz 2020. gada 6. novembrim notiek attālināti;
 
2. Informācijai sekojiet  līdzi Talsu novada Bērnu un jauniešu centra mājas lapā www.talsubjc.lv,  e-klasē vai sazinoties ar pedagogu.