PULCIŅI

Pedagogs: Malda Zīlniece 29650830
Dalībnieku vecums: 4 - 6 gadi
Talsu BJC Mākslas kabinets
Pirmdienās, ceturtdienās: 15.00 - 17.00