PULCIŅI

Pedagogs: Antra Vētra, tel.:  29128332
Dalībnieku vecums: 4 - 7 gadi
Talsu BJC Semināru telpa
Pirmdienās: 17.15 - 18.00                
Trešdienās: 17.15 - 18.00